Expedícia K2 2012

Cesta pod II. najvyššiu horu sveta a prechod cez Gondogoro la
Všade rastú ľadovcové hríby
Na ľadovci Godwin Austen
Všade hory
Nekonečný pochod
Hory sú už k sebe bližšie
Ľadovcové rieky
Ľadové bludisko
Na brehu rieky
V pozadí Broad peak
Počasie nám vychádza
K2
Cesta ku K2
Nosiči
Tomáš Petrík
Záhady pohybu ľadovcov
Skrátka ako sa sem dostal na ten ľad...
Cestu zvládne aj koza
K2 8611m
Zo všetkých strán krmia ľadovec mnohé prítoky
Broad Peak
Keby K2 nemala meno, tak ju pomenujem podľa nášho štúdia
Ľadovec Godwin Austen
Náš stan pod vrcholom K2
Základný tábor K2
Príchod do tábora K2
Tábor slovensko - českej expedície na K2
Broad Peak od základného tábora
Odchod nosičov a mulíc zo ZT
Koza vyšla sama do ZT
Náš hlavný stan
V základnom tábore K2 - stan expedície
A všade už len ľadovce
Vľavo je kuchyňa
Peter Hámor
Pavol Bém
Peter Hámor. Pavol Bém, Maroš Barabáš, Tomáš Petrík v ZT
Základný Tábor Broad Peak
Cestou na Gondogoro La
Ľadovec po nočnom snežení zakryl trhliny
Vigne Glacier
Iný svet
Posledný camp
Gašensbrum I a II z Gondogoro La
K2 z Gondogoro La 5800 m
Broad Peak a G IV
Leila
Gondogoro La a glacier
Gondogoro glacier
Návrat z hôr