Festival Primus

Spoločná fotka organizátorov a ocenených
Soška festivalu Primus
Plagát festivalu
Preberanie ocenenia za Príbehy a Pygmejov od organizátora