The Old Castle - The Deepest Cave in Slovakia


V hlbke -495 metrov
Pod vrcholom Krakovej hole
Obrovske chodby v podzemi Krakovej hole
Najdlhsi 45 m lanovy rebrik
Mnozstvo lanovych rebrikov