Komentáre

Bhután - Hľadanie šťastia

Zamyslenie
Nie som odborník na ženy, len tichý pozorovateľ. Pri spoznávaní rôznych kultúr som sa však dostal s kamerou do rôznych "domácností". Žil som v mongolských, či kazašských jurtách, kde ženy pracovali okolo obrovských stád dobytka od svitu do mrku, na Novej Guinei ma zaujali starostlivostou o svoje početné potomstvo, z ktorého len jedna tretina vďaka malárii, hadom a zlým podmienkam prežije. Pygmejské ženy z afrických pralesov už od rána zbierajú plody džungle, aby ich drtili, sušili, varili. Strážia po celý deň oheň. Pokrm pre rodinu musí byť zabezpečený. Indiáni v amazónskom pralese Akú silu im dal boh, aby to obrovské množstvo každodenných "malých" robôt ženy na celom svete zvládali. A pritom som videl, ženy oddychovať ďaleko menej ako mužov. Sú v pozadí, riadia nenápadnými nitkami chod celej rodiny a najšťastnejšie vtedy, keď je celá rodina pokope.

- Pavol Barabáš


Bhután patrí medzi najuzavretejšie krajiny na svete
Získať špeciálne vízum na vstup sa ozaj nepodarí každému, a už vôbec nie nakrútiť tu film. Za najväčšiu devízu Barabášovho dokumentu o tejto pozoruhodnej krajine tak môžeme považovať už samotnú skutočnosť, že vôbec vznikol. Bhutánskeho kráľa zaujíma viac hrubé domáce šťastie, ako hrubý domáci produkt. Povolené sú len minimálne zásahy do životného prostredia, rybolov je napríklad úplne zakázaný. Aj suché vyrozprávanie faktov o Bhutáne by stačilo na celkom zaujímavú snímku. Barabáš sa však s formou prostého náučného dokumentu neuspokojuje. Pokúša sa rozprávaniu dodať podobu meditácie nad životnými hodnotami a obohatiť ho o poetizujúci rozmer. V jeho podaní pôsobí Zem hrmiaceho draka (tak ju volajú domorodci) ako rozprávkové miesto, k čomu okrem iného výdatne prispievajú kompozične mimoriadne pekné obrázky - najčastejšie veľké celky.

Z Barabášovej predošlej tvorby má Bhután - hľadanie šťastia najbližšie k filmu Mustang. Na rozdiel od neho je poňatý ako úplne otvorená polemika so západnými hodnotami a najmä spôsobom života. Kým v prípade snímky Mustang bolo na divákovi, do akej miery ho bude čítať ako zamyslenie sa nad životnými hodnotami, v Bhutáne nás autor vedie (najmä prostredníctvom komentára) oveľa priamejšie. Môžeme tak dospieť až k mierne provokatívnej úvahe, že spravodlivý a milý absolutistický vládca je lepší, ako demokracia. Snímka však naznačuje aj nemožnosť takejto vlády. Skutočne spravodlivý kráľ nebude chcieť vládnuť absolútne a zavedie demokraciu. To je prípad Bhutánu, kde sa tento rok uskutočnili prvé demokratické voľby, čo robí z Barabášovej novinky aktuálny počin.

- Roman Jurčák (Autor je študent filmovej vedy.)