Spolupracovali

Mongolsko - V tieni Džingischána

Mongolsko – V tieni Džingischána

Ďakujeme Enchovi Taiwanovi, ktorý tento film nikdy neuvidí,
ale bez ktorého by nevznikol...

Postprodukcia realizovaná s finančnou podporou
Ministerstva kultúry SR

scenár
Pavol Barabáš
Diana Kacarová

účastníci expedície
Juraj Barabáš
Tibor Szabó
Pavol Drábik
Marián Horák
Pavol Barabáš

spolupracovali
Ench Taiwan
Uatchan
Pudže
II. jazdecká divízia Mongolskej armády
Matilda Hybská
Hanka Vítková
Michal Hudák
Marián Geišberg

dramaturg
Alois Ditrich

farebné korekcie
Peter Košťál

grafika a animácia
Marián Aštáry

strih
Pavol Barabáš
Marián Petro

kamera
Pavol Barabáš

hudba
Michal Novinski

zvuk
Martin Merc
Andrej Kubík

réžia
Pavol Barabáš

Vyrobilo
K2studio
© 2010