Viac o DVD

Premeny Tatier

dvd_09_premeny-tatier.jpg premenytatier.jpg

obsah DVD:

- slovenská a anglická verzia
- film Premeny Tatier
- film Za hranicami tmy o výstupe nevidiaceho horolezca
na Gerlachovský štít
- informácie o Vysokých Tatrách
- videoklip Poľana s hudbou Barflies
- informácie o veternej smršti v roku 2004
- informácie o požiari v roku 2005
- film Vodný les o riešení kalamitných problémov v
Tatrách
- let nad Tatrami
- upútavky na ďalšie filmy Pavla Barabáša

Ukážky z menu DVD:

Za hranicami tmy Veterná smršť PremenyTatier Požiar Poľana Let nadTatrami copy Zmena klímy v Tatrách