Spolupracovali

Príbehy tatranských štítov III+IV

DIEL TRETÍ – POSADNUTÍ HORAMI

účinkovali
MIKULÁŠ ARGALÁCS
JÁN ĎURANA
MICHAL GERČÁK
MARTIN KRASŇANSKÝ
TOMASZ MICHALIK
JAROSLAV MICHALKO
RAFAL MIKLER
JAROSLAV SLÁMA
WOJCIECH SZATKOWSKI
LADISLAV ŠEDIVÝ
MIECZYSLAW ZIACH

spolupracovali
MARTIN BARABÁŠ, IVAN BOHUŠ, TOMÁŠ DOBRANSKÝ, OLEG ĎURIŠ, MATILDA HYBSKÁ, PETER CHROMEK, OTO JALČOVIK, MIKI KNIŽKA, JOZEF KOPOLD, ALENA KOŠČOVÁ, JÁN KRYŠTOF, PETER LICHÝ, JERZY POREBSKI, PAVEL SKAWINSKI, PETER SPITZKOPF, MARTINA STRAKOVÁ, MARIÁN ŠTURCEL, DANA TOMEČKOVÁ, PETER TOMKO, MAREK TRÁVNIČEK, RÓBERT TURJANÍK

námet a scenár
PAVOL BARABÁŠ

odborná spolupráca
MIKULÁŠ ARGALÁCS
IVAN BOHUŠ ML.
WOJCIECH SZATKOWSKI

grafika
MARIÁN AŠTÁRY

osvetľovacia technika
K2 STUDIO

hudba
ŠTÚDIO FONTÁNA
MARTIN BARABÁŠ

komentár čítal
MAREK ŤAPÁK

dramaturgia za RTVS
DANIELA BOŠANSKÁ

vedúca výrobného štábu za RTVS
TATIANA JAVORKOVÁ

produkcia za K2 studio
ALENA KOŠČOVÁ

zvuk
MARTIN MERC

strih
RÓBERT KAROVIČ

kamerová jazda
VLADIMÍR ŠIFRA

kamera
PAVOL BARABÁŠ
RASTISLAV HATIAR

réžia
PAVOL BARABÁŠ

V DOKUMENTE BOLI POUŽITÉ
ARCHÍVNE MATERIÁLY
ROZHLASU A TELEVÍZIE SLOVENSKA
MUZEUM TATRZAŃSKIEGO IM. DRA TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM
VÝSKUMNEJ STANICE A MÚZEA ŠL TANAP-U
SÚKROMNÉ ARCHÍVNE MATERIÁLY
IVANA BOHUŠA, MIROSLAVA JÍLKA, PAVLA BARABÁŠA , ALEXANDRA LUCZYHO,
MATERIÁLY SLOVENSKÉHO MÚZEA OCHRANY PRÍRODY A JASKYNIARSTVA ,
OTA JALČOVIKA
FOTOGRAFIE PODTATRANSKÉHO MÚZEA V POPRADE
MÚZEA V KEŽMARKU
TATRANSKÉHO OKRÁŠĽOVACIEHO SPOLKU
HOROLEZECKÉHO SPOLKU JAMES

VYROBILI
© ROZHLAS A TELEVÍZIA SLOVENSKA A K2 STUDIO, S.R.O.
2012

REALIZÁCIU FILMU FINANČNE PODPORIL AUDIOVIZUÁLNY FOND

VYROBENÉ S PODPOROU MINISTERSTVA KULTÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY


DIEL ŠTVRTÝ: POSLEDNÝ Z POSLEDNÝCH

účinkovali
MIKULÁŠ ARGALÁCS
JÁN ĎURANA
MIROSLAV JÍLEK
JOZEF KORŠALA
ALENA KOŠČOVÁ
MARTIN KRASŇANSKÝ
DUŠAN LESKOVJANSKÝ
STANISLAV MAČOR
JAROSLAV MICHALKO
MICHAL SABOVČÍK
JAROSLAV SLÁMA
WOJCIECH SZATKOWSKI
LADISLAV ŠEDIVÝ
OLEG ŠTULRAJTER
MAREK TRÁVNIČEK

spolupracovali
MARTIN BARABÁŠ, VIKTOR BERÁNEK, IVAN BOHUŠ, TOMÁŠ DOBRANSKÝ, JÁN ĎURANA, MATILDA HYBSKÁ, PETER CHROMEK, OTO JALČOVIK, FRANTIŠEK JAMNICKÝ, GABRIEL JAMNICKÝ, APOLONIUSZ RAJWA, PETER SPITZKOPF, MARTINA STRAKOVÁ, MARIÁN ŠTURCEL, RÓBERT TURJANÍK, OLIVER ZIVČÁK

námet a scenár
PAVOL BARABÁŠ

odborná spolupráca
MIKULÁŠ ARGALÁCS
IVAN BOHUŠ ML.
WOJCIECH SZATKOWSKI

grafika
MARIÁN AŠTÁRY

osvetľovacia technika
K2 STUDIO

hudba
ŠTÚDIO FONTÁNA
MARTIN BARABÁŠ

komentár čítal
MAREK ŤAPÁK

dramaturgia
ALOIS DITRICH

dramaturgia za RTVS
DANIELA BOŠANSKÁ

vedúca výrobného štábu za RTVS
TATIANA JAVORKOVÁ

produkcia za K2 studio
ALENA KOŠČOVÁ

zvuk
MARTIN MERC

strih
RÓBERT KAROVIČ

kamerová jazda
MARTIN GRAJCIAR
VLADIMÍR ŠIFRA

kamera
PAVOL BARABÁŠ
RASTISLAV HATIAR

réžia
PAVOL BARABÁŠ

V DOKUMENTE BOLI POUŽITÉ
ARCHÍVNE MATERIÁLY
ROZHLASU A TELEVÍZIE SLOVENSKA
MUZEUM TATRZAŃSKIEGO IM. DRA TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM
VÝSKUMNEJ STANICE A MÚZEA ŠL TANAP-U
SÚKROMNÉ ARCHÍVNE MATERIÁLY
IVANA BOHUŠA, MIROSLAVA JÍLKA, PAVLA BARABÁŠA , ALEXANDRA LUCZYHO,
MATERIÁLY SLOVENSKÉHO MÚZEA OCHRANY PRÍRODY A JASKYNIARSTVA,
OTA JALČOVIKA
FOTOGRAFIE PODTATRANSKÉHO MÚZEA V POPRADE
MÚZEA V KEŽMARKU
TATRANSKÉHO OKRÁŠĽOVACIEHO SPOLKU
HOROLEZECKÉHO SPOLKU JAMES

VYROBILI
© ROZHLAS A TELEVÍZIA SLOVENSKA A K2 STUDIO, S.R.O.
2012

REALIZÁCIU FILMU FINANČNE PODPORIL AUDIOVIZUÁLNY FOND

VYROBENÉ S PODPOROU MINISTERSTVA KULTÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY