Press zóna

Trou de Fer - Železná diera

Na stiahnutie:

PressKit

Prezentácia Trou de Fer (v slovenčine)

Podklady pre novinárov (v slovenčine)

Promo materiál v angličtine

Plagát - premiéra Trou de Fer - 24.11.2011

Pozvánka na premiéru Trou de Fer

Tlačová správa 13. MFF Bratislava

Tlačová správa Continental


Trou de Fer

Dosiaľ desať ocenení na medzinárodných filmových festivaloch doma i v zahraničí získal nový dokumentárny dobrodružný film režiséra, scenáristu, kameramana a odvážneho cestovateľa Pavla Barabáša Trou de Fer (Železná diera, Slovenská republika 2011), ktorý napokon dorazil aj do domácich kín. Podstatnejšia ako úctyhodná zbierka cien je však Barabášova schopnosť neustrnúť na dosiahnutých pozíciách, ale prekvapiť novým spôsobom filmového rozprávania.

Ani nie hodinový film zachytáva prípravu a najmä priebeh expedície na ostrove Réunion v Indickom oceáne. Cieľom piatich členov športového tímu (škoda, že ich autor aspoň stručne nepredstavil, iba uviedol ich mená) bolo zdolať najťažší kaňon na svete, ktorý odborníci volajú Mount Everestom medzi kaňonmi. Ide vlastne o prepadnutú sopku, nachádzajúcu sa vo východnej časti ostrova, známej mimoriadnou zrážkovou činnosťou (ročne tam naprší viac ako desať metrov). Dostať sa do jej útrob vyžaduje vynikajúcu kondíciu, bohaté skúsenosti, spoľahlivú prípravu a dokonalú súhru všetkých členov tímu, no ani pri splnení všetkých podmienok nie je úspech zaručený, o čom sa už presvedčili mnohé výpravy, ktoré si namiesto víťazstva pripísali na konto tragickú smrť kamarátov. Tá sa nevyhla ani výprave v roku 2009, a tak opakovaný pokus bol aj snahou o poctu kamarátovi Jirkovi, ktorého navždy pochoval jeden z tamojších vodopádov. Nečudo, že medzi pôvodnými obyvateľmi je kaňon známy pod prezývkou Pekelná diera.

Po trojročnej príprave, následnom nácviku a zosúlaďovaní piatich odvážnych športovcov v trinástich ľahších kaňonoch ostrova nastal deň D, kedy sa obloha nad Trou de Fer na pár dní vyjasnila. Členovia výpravy sa vybrali za svojím snom - do neistoty. Nevedeli, čo spôsobil v kaňone predošlý monzún, okrem ručných nákresov (postupne rozmočených) nemali žiadne spoľahlivé mapy, o moderných navigačných prístrojoch nevraviac - tie by v tomto prostredí nefungovali. Každý člen tímu mal presne danú úlohu, ktorú musel v záujme celku i svojom vlastnom splniť bez ohľadu na nepredvídané prekážky. Pavol Barabáš mal okrem ťažkej batožiny aj tri kamery: jednu zavesenú na sedačke, dve vodotesné helmové (štvrtú používal najmä na nakrúcanie panoramatických záberov). Predovšetkým zásluhou helmových kamier sa mu podarilo autenticky a chronologicky zachytiť priebeh komplikovaného zlaňovania do útrob niekdajšej sopky, prechod úzkym zavodneným koridorom a dramatický návrat späť, do civilizovanej krajiny. Ba čo viac, vďaka tomuto postupu sa mu podarilo vtiahnuť diváka priamo do akcie, sprostredkovať mu vlastné pocity strachu, napätia, únavy, očakávania i úľavy. Divák sleduje dianie na plátne a pritom sa mu zdá, že to on visí na vyšúchanom lane, že to naňho sa lejú nekonečné prúdy vody, že to on sa chveje zimou v mokrom neopréne, že to jeho ruky drásajú ostré konáre bujnej vegetácie, na ktorú je aj mačeta krátka... Autentické priblíženie dramatických zážitkov je najväčšou prednosťou nového Barabášovho filmu a najspoľahlivejšou zárukou diváckej pozornosti. (Dôkazom, že v závislosti od témy sa mení aj spôsob narácie, je ďalší vydarený Barabášov tohtoročný film Pygmejovia - deti džungle, v ktorom ako rozprávač o živote a zvykoch najmenších ľudí na Zemi vystupuje fotograf Ivan Bulík, kým scenárista, režisér a kameraman Pavol Barabáš sa uspokojil s úlohou tichého pozorovateľa.)

Na autenticitu v snímke Trou de Fer stavil tvorca i v sekvenciách, ktoré zobrazujú prípravnú fázu expedície a jej tak povediac všedný život - chystanie jedla v spoločnom kotlíku, ošetrovanie odrenín a krvavých mozoľov, úryvky bežných rozhovorov. Komentár, ktorý číta Peter Kollárik, je stručný a obsahuje iba základné informácie. Nečudo, že beseda po projekcii je taká živá, plná predtým nezodpovedaných otázok. Možno mnohé odpovede mohli byť súčasťou filmového rozprávania, lebo bezprostredne súvisia s dobrodružným príbehom a jeho aktérmi. Barabáš sa však v tomto filme sústredil len na hlavný príbeh bez akýchkoľvek odbočiek. Navyše sa vyjadruje predovšetkým obrazom - najprv veľkolepými panoramatickými zábermi z vrtuľníka, ktoré dávajú predstavu o jedinečnosti prírody na ostrove Réunion i náročnosti extrémneho športového výkonu, ktorý piatich Slovákov a Čechov čaká. Priamo v akcii už na slová niet času, napokon, zvuk početných vodopádov, padajúcich do niekoľkostometrových hĺbok, by ich aj tak prehlušil. Nahrádza ich hudba Michala Novinského, čerstvého nositeľa Prix Europe z nedávneho MFF Bratislava, ktorá súzvučí s majestátom prírody i prirodzenou túžbou človeka odkryť jej tajomstvá.

Životným mottom Pavla Barabáša (1959), dokumentaristu a cestovateľa, majiteľa K2 Studia, je povel „Choď tam, kam chceš ísť!" a hnacím motorom jeho bádateľského úsilia zasa presvedčenie, že dôležitejšia ako úspech je existencia cieľa. Jeho filmy nie sú prázdnymi exhibíciami, ale vždy sa dotýkajú aj základných filozofických otázok. Preto ani Železná diera nie je len pozoruhodným záznamom jedného vrcholového športového výkonu, ale aj zamyslením nad správaním človeka v extrémnych podmienkach a potrebou tímovej spolupráce, oslavou sily kamarátstva. Fakt, že Trou de Fer je prvý a dosiaľ jediný film vôbec, vydolovaný doslova z útrob tohto prírodného divu sveta, je bonus navyše.


V živote sa stretneme s rôznymi prekážkami.
Ideme po ceste, no po chvíli aj tak zistíme, že nie je správna a musíme sa vrátiť až na samý začiatok.

Častokrát sa však ocitneme pred prekážkou s vedomím, že niet cesty späť ...

Neodmysliteľnou súčasťou dokumentárnej tvorby Pavla Barabáša je fenomén cesty, fenomén vykročenia - vydania sa na cestu, na púť niekedy až na, či za hranice ľudských možností. „Choď tam, kam chceš ísť." je autorovým celoživotným mottom. Vykroč z letargie a začni premýšľať, zahĺb sa do seba, premýšľaj kým si, premýšľaj nad zmyslom svojej existencie. Vnímaj seba ako súčasť širšieho celku, kde všetko so všetkým súvisí. A napokon - maj úctu voči sebe a svojmu okoliu.

Film Trou de Fer je príbehom o nezvyčajnej ceste - o expedícii piatich kamarátov, ktorí sa vybrali do tropického pralesa Reunion v Tichom oceáne, aby v srdci prírody zdolali najťažší kaňon sveta, ktorý je Mont Everestom medzi kaňonmi. Do jeho útrob môžu zlaniť len tí najlepší, avšak bez záruky návratu.

Film diváka očarí režisérovým pohľadom na rozprávkovú prírodu, ktorá je odrazu „na dotyk". Do príbehu sú zakomponované priam neskutočné zábery z vrtuľníka do hĺbky, na zelené porasty, vodopády a všade citeľný vzduch obkolesujúci celé mystérium zázraku prírody. Autor vhodnou a pútavou skratkou hneď v úvode oboznámi divákov s hlavnými hrdinami filmu.

Na začiatku sa môže všetko zdať veselé a odľahčené. Je zaujímavé pozorovať členov expedície a ich prípravu na cestu. Berú so sebou skoby, náhradné baterky, lekárničku, akumulátorovú vŕtačku, varič na bombu a neuveriteľné množstvo lán, jedlo, neoprény, kaňoningové topánky ... dovedna stošesťdesiat kilogramov. To všetko musia zbaliť do vodných vakov. Chvíľkový oddych je vždy akoby len „tichom pred búrkou" - a pripravuje diváka na dramatický zostup do kráteru Trou de Fer, ktorý vznikol zaujímavých spôsobom - je v skutočnosti prepadnutou sopkou.

Zlanenia tu dosahujú niekoľko sto metrov a ľahko sa môže stať, že sa lano zamotá, alebo prederie. Koľko trvá navŕtanie nitu do porézneho čadiča? Koľko metrov lán je potrebných na zostup a ako ich chrániť pred poškodením? Ako sa najlepšie zaistiť a ako si poradiť so záťažou na lane? Čo ak príde nával vody? A čo ak sa niekto zraní? Čo potom? Aj tieto situácie sú vo filme Pavla Barabáša stále prítomné.

Obrovským pozitívom filmu je, že divák pri jeho sledovaní prejde spolu s režisérom a ďalšími členmi výpravy, všetkými kaňonmi, zažije bivak i večeru priamo v najnedostupnejšom mieste sveta - na dne Trou de Fer. A ak sa počas filmu neustále pýtal, prečo? Na konci filmu bude poznať na otázku odpoveď ...

- Martina Straková, K2 studio