Povedali o filme

Vábenie výšok

"Film emotívne zachytáva najúspešnejšie obdobie československého himalájskeho lezenia. Na príbehu vedúceho expedícií dokázal zručne prepojiť historickú, lezeckú i osobnú líniu vyrozprávania príbehu." Odôvodnenie zvláštnej ceny poroty na Medzinárodnom horolezeckom filmovom festivale, Teplice nad Metují 2018

"Použitím archívneho materiálu prepojeného s rozhovormi s účastníkmi Slovenského himalájskeho dobrodružstva, režisér Pavol Barabáš komplexne obsiahol tému pôsobenia Slovákov vo vysokých horách od ich počiatkov v 60tych rokoch, až po expedície svetovej úrovne v 70tych a 80tych rokoch minulého storočia. Spolu s hodnotnými historickými faktami, serióznymi, aj tými zábavnými, je to pocta legendárnemu vodcovi himalájskych expedícií - Ivanovi Gálfymu." Ladek Zdroj, Poľsko, 2018