Expedícia Aljaška - Mount McKinley

Expedícia na najvyšší vrchol Severnej Ameriky, ktorú som ponikol s Petrom Hámorom. O ceste sa dozviete viac v obrazovej publikácii Petra Hámora: Koruna Zeme
Vystup na Mount McKinley
Priprava kamery na nakrucanie
Po vystupe na Mount Mc Kinley
Na streche Ameriky
Na Mt. McKinley
Na Aljaske
Mount Foraker na Aljaske
Magicka hra svetiel
Ladovec Kahiltna na Aljaske
Hreben Mount McKinley