Hľadači utajených svetov

Najväčšia vertikála v slovenskom podzemí.jpg
zľava Barabáš, Šmída, Pap, Jakab, Kacian a Kožuch, stojí Šuster, akcia 18.-20.7.